Saturday, 05/12/2020 - 02:41|
Chào mừng năm học mới - Năm học 2020 - 2021, chúc các thầy cô và các em học sinh đạt nhiều thành tích!

Thời khóa biểu Tuần 20

Thực hiện từ ngày 08/1/2018

THỨ
TIẾT

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

T.Anh - Sơn

Văn - Ngân

Sinh - Kiên

Sử - P.Quyết

TD - Chỉnh

Tin - N.Hà

Hoá - Thủy

GDCD - Vưng

3

Toán - Mai

Sinh - Huy

T.Anh - Sơn

TD - Thủy

Văn - Sáng

Tin - N.Hà

Toán - Chỉnh

Địa - H.Quyết

4

Văn - Ngân

Toán - Chỉnh

Toán - Hà

Văn - Sáng

T.Anh - Sơn

Toán - Mai

Sử - P.Quyết

Văn - Thành

5

 

 

Địa - H.Quyết

Toán - Hà

Lý - Dũng

T.Anh - Sơn

Văn - Thành

Toán - Chỉnh

3

1

Sử - P.Quyết

TD - Dũng

Toán - Hà

Sinh - Kiên

Văn - Sáng

T.Anh - Sơn

Toán - Chỉnh

Văn - Thành

2

TD - Dũng

Văn - Ngân

Sử - P.Quyết

Toán - Hà

T.Anh - Sơn

TD - Chỉnh

Tin - N.Hà

CNghệ - Kiên

3

T.Anh - Sơn

Toán - Chỉnh

Văn - Ngân

Văn - Sáng

Toán - Mai

Hoá - Thủy

Tin - N.Hà

Sử - P.Quyết

4

Toán - Mai

Tin - N.Hà

Sinh - Kiên

TD - Thủy

TD - Chỉnh

Văn - Sáng

Lý - Dũng

T.Anh - Sơn

5

Lý - Dũng

Tin - N.Hà

T.Anh - Sơn

CNghệ - Hà

Hoá - Thủy

CNghệ - Kiên

Văn - Thành

Toán - Chỉnh

4

1

TD - Dũng

Toán - Chỉnh

T.Anh - Sơn

Tin - N.Hà

Văn - Sáng

MT - Giáp

Văn - Thành

Sinh - Huy

2

CNghệ - Vưng

T.Anh - Sơn

MT - Giáp

Tin - N.Hà

Văn - Sáng

Nhạc - H.Quyết

Toán - Chỉnh

Sử - P.Quyết

3

Văn - Ngân

TD - Dũng

Sử - P.Quyết

T.Anh - Sơn

Sinh - Huy

Văn - Sáng

Hoá - Thủy

Văn - Thành

4

GDCD - Vưng

Sinh - Huy

Lý - Dũng

Nhạc - H.Quyết

Hoá - Thủy

TD - Chỉnh

Sử - P.Quyết

T.Anh - Sơn

5

T.Anh - Sơn

CNghệ - Vưng

Văn - Ngân

Lý - Dũng

Nhạc - H.Quyết

Hoá - Thủy

Sinh - Huy

Toán - Chỉnh

5

1

MT - Giáp

Toán - Chỉnh

TD - Thủy

Văn - Sáng

CNghệ - Kiên

Sử - P.Quyết

Văn - Thành

Lý - Dũng

2

Văn - Ngân

T.Anh - Sơn

GDCD - Vưng

Văn - Sáng

Sử - P.Quyết

Lý - Dũng

Văn - Thành

Tin - N.Hà

3

Văn - Ngân

CNghệ - Vưng

Địa - H.Quyết

Toán - Hà

Toán - Mai

T.Anh - Sơn

Sinh - Huy

Tin - N.Hà

4

Địa - H.Quyết

GDCD - Vưng

Văn - Ngân

T.Anh - Sơn

Tin - N.Hà

Toán - Mai

Toán - Chỉnh

Hoá - Thủy

5

 

 

Văn - Ngân

Địa - H.Quyết

Tin - N.Hà

Sinh - Huy

T.Anh - Sơn

Toán - Chỉnh

6

1

Nhạc - H.Quyết

Văn - Ngân

TD - Thủy

MT - Giáp

T.Anh - Sơn

Văn - Sáng

TD - Đông

Văn - Thành

2

CNghệ - Vưng

Văn - Ngân

Nhạc - H.Quyết

Sinh - Kiên

Toán - Mai

Văn - Sáng

T.Anh - Sơn

Văn - Thành

3

Sinh - Huy

Sử - P.Quyết

Toán - Hà

T.Anh - Sơn

Địa - Hải

Toán - Mai

GDCD - Vưng

Hoá - Thủy

4

Toán - Mai

T.Anh - Sơn

CNghệ - Hà

Sử - P.Quyết

Sinh - Huy

Địa - Hải

CNghệ - Kiên

TD - Đông

5

SHL - Huy

SHL - P.Quyết

SHL - Kiên

SHL - Hà

SHL - Thành

SHL - Sáng

SHL - Vưng

SHL - Thủy

7

1

Tin - N.Hà

Lý - Dũng

Toán - Hà

Địa - H.Quyết

GDCD - Vưng

Địa - Hải

Nhạc - Giáp

Sinh - Huy

2

Tin - N.Hà

MT - Giáp

CNghệ - Hà

GDCD - Vưng

Toán - Mai

Sinh - Huy

Địa - H.Quyết

Lý - Dũng

3

Toán - Mai

Địa - H.Quyết

Tin - N.Hà

Toán - Hà

Địa - Hải

GDCD - Vưng

TD - Đông

Nhạc - Giáp

4

Sinh - Huy

Nhạc - H.Quyết

Tin - N.Hà

CNghệ - Hà

MT - Giáp

Toán - Mai

Lý - Dũng

TD - Đông

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12.795
Hôm qua : 16.490
Tháng 12 : 1.159.393
Năm 2020 : 3.619