Monday, 30/11/2020 - 14:19|
Chào mừng năm học mới - Năm học 2020 - 2021, chúc các thầy cô và các em học sinh đạt nhiều thành tích!

Thời khóa biểu tuần 14

Thời khóa biểu tuần 14 Năm học 2017 - 2018

( Thực hiện từ ngày 27/11/2017)

THỨ
TIẾT

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

T.Anh - Sơn

Toán - Dũng

Toán - Hà

Sử - P.Quyết

Toán - Chỉnh

Nhạc - Tuấn

Hoá - Thủy

GDCD - Vưng

3

Toán - Dũng

Tin - Kiên

T.Anh - Sơn

MT - Giáp

Văn - Sáng

Địa - Dương

Toán - Chỉnh

Địa - Hải

4

Văn - Lành

Tin - Kiên

Địa - H.Quyết

Văn - Sáng

Địa - Dương

T.Anh - Sơn

Địa - Hải

Toán - Chỉnh

5

 

 

CNghệ - H.Quyết

Toán - Hà

T.Anh - Sơn

Toán - Chỉnh

Văn - Thành

Sinh - Huy

3

1

Sử - P.Quyết

TD - Tuấn

Toán - Hà

Sinh - Kiên

Văn - Sáng

T.Anh - Sơn

Toán - Chỉnh

Văn - Thành

2

Toán - Dũng

Nhạc - Tuấn

Sử - P.Quyết

Văn - Sáng

T.Anh - Sơn

Toán - Chỉnh

Tin - Thủy

TD - Đông

3

T.Anh - Sơn

Toán - Dũng

Văn - Lành

Toán - Hà

CNghệ - Kiên

Văn - Sáng

Tin - Thủy

MT - Giáp

4

Văn - Lành

Lý - Hà

Sinh - Kiên

Tin - Giáp

Toán - Chỉnh

Lý - Dũng

Văn - Thành

T.Anh - Sơn

5

Nhạc - Tuấn

Văn - Lành

T.Anh - Sơn

Tin - Giáp

Hoá - Thủy

CNghệ - Kiên

Lý - Dũng

Toán - Chỉnh

4

1

TD - Tuấn

Toán - Dũng

T.Anh - Sơn

Địa - H.Quyết

Sử - P.Quyết

Văn - Sáng

Toán - Chỉnh

Văn - Thành

2

Toán - Dũng

T.Anh - Sơn

MT - Giáp

TD - H.Quyết

Văn - Sáng

Toán - Chỉnh

Sinh - Huy

Hoá - Thủy

3

CNghệ - Vưng

MT - H.Quyết

Nhạc - Tuấn

T.Anh - Sơn

Văn - Sáng

MT - Giáp

Hoá - Thủy

Toán - Chỉnh

4

GDCD - Vưng

Sinh - Huy

Lý - Dũng

Nhạc - Tuấn

Hoá - Thủy

Sử - P.Quyết

Văn - Thành

T.Anh - Sơn

5

T.Anh - Sơn

CNghệ - Vưng

 

 

Toán - Chỉnh

Hoá - Thủy

Sử - P.Quyết

Lý - Dũng

5

1

Văn - Lành

Toán - Dũng

Sinh - Kiên

Văn - Sáng

TD - Tuấn

Sinh - Huy

Toán - Chỉnh

Tin - Thủy

2

Văn - Lành

T.Anh - Sơn

GDCD - Vưng

Văn - Sáng

CNghệ - Kiên

Toán - Chỉnh

Sinh - Huy

Tin - Thủy

3

Tin - Kiên

Sinh - Huy

Toán - Hà

Lý - Dũng

Sử - P.Quyết

T.Anh - Sơn

Văn - Thành

Toán - Chỉnh

4

Tin - Kiên

CNghệ - Vưng

TD - H.Quyết

T.Anh - Sơn

Toán - Chỉnh

TD - Tuấn

Văn - Thành

Sử - P.Quyết

5

 

 

Địa - H.Quyết

Toán - Hà

Nhạc - Tuấn

Sử - P.Quyết

T.Anh - Sơn

Văn - Thành

6

1

MT - H.Quyết

Văn - Lành

Sử - P.Quyết

T.Anh - Sơn

Tin - Hà

CNghệ - Kiên

TD - Đông

Văn - Thành

2

CNghệ - Vưng

Sử - P.Quyết

TD - H.Quyết

Sinh - Kiên

Tin - Hà

Văn - Sáng

T.Anh - Sơn

Văn - Thành

3

Sinh - Huy

GDCD - Vưng

Toán - Hà

Địa - H.Quyết

T.Anh - Sơn

Văn - Sáng

CNghệ - Kiên

Hoá - Thủy

4

Địa - H.Quyết

T.Anh - Sơn

Văn - Lành

Sử - P.Quyết

Sinh - Huy

Hoá - Thủy

GDCD - Vưng

CNghệ - Kiên

5

SHL - Huy

SHL - P.Quyết

SHL - Lành

SHL - Hà

SHL - Thành

SHL - Sáng

SHL - Vưng

SHL - Thủy

7

1

Lý - Hà

Văn - Lành

Tin - Giáp

TD - H.Quyết

GDCD - Vưng

TD - Tuấn

TD - Đông

Sinh - Huy

2

TD - Tuấn

Văn - Lành

Tin - Giáp

Toán - Hà

Sinh - Huy

GDCD - Vưng

Địa - Hải

Lý - Dũng

3

Toán - Dũng

Địa - H.Quyết

Văn - Lành

GDCD - Vưng

TD - Tuấn

Tin - Hà

MT - Giáp

Địa - Hải

4

Sinh - Huy

TD - Tuấn

Văn - Lành

CNghệ - H.Quyết

MT - Giáp

Tin - Hà

Lý - Dũng

TD - Đông

5

 

 

 

 

Lý - Dũng

Sinh - Huy

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12.796
Hôm qua : 16.491
Tháng 11 : 1.159.495
Năm 2020 : 3.593