GIỚI THIỆU CHUNG

       Trường THCS Tân Sơn được thành lập từ năm 2000, tính đến năm 2017 trường có 17 năm xây dựng và phát triển. Trường được xây dựng tại khu Thừ 1, xã Tân Sơn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

       Trường THCS Tân Sơn có bề dày truyền thống về phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, liên tục là đơn vị tiên tiến và tiên tiến xuất sắc của huyện Tân Sơn. Trải qua hơn 17 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành cơ cấu nhà trường đã từng bước bổ sung, củng cố hoàn thiện và đi vào hoạt động ngày càng đạt hiệu quả, hiện nay nhà trường có đủ cơ cấu tổ chức theo quy định của Điều lệ trường THCS. Nhà trường có HĐT, Hội đồng thi đua - khen thưởng, các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng, Chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội TNTP, BĐD CMHS, có đủ số GV giảng dạy theo các môn học. Các tổ chức và các hội đồng hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ trường trung học và các quy định hiện hành. Nhà trường thực hiện đầy đủ các hoạt động quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá theo đúng quy chế, góp phần quan trọng trong thành tích chung của nhà trường.

Năm học 2017-2018 nhà trường có 08 lớp với 230 học sinh. Đội ngũ giáo viên cơ bản đảm bảo về số lượng cũng như cơ cấu bộ môn (hiện tại nhà trường có 21 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên).

Năm 2013 nhà trường được công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2015 nhà trường được đánh giá công nhận mức độ 3 của công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Hà Quang Hải - PHT nhà trường biên tâp.